VËREJTJE: Porositë pas orës 00:00 pranohen vetëm në Prishtinë