VËREJTJE: Porositë pas orës 00:00 pranohen vetëm në Prishtinë

Your Career,

Your Way.

Të punoni për mbretin do të përfitoni:

Pagë konkurruese;

Bonuse dhe shtesa;

2 ditë pushim në javë;

Kontratë pune dhe pushime sipas ligjit;

Shujtë ditore;

Certifikime ndërkombëtare të trajnimeve;

Team Building;

Mundësi zhvilllimi në karrierë;

Për të plotesuar aplikacionin

Kliko KËtu